Wat is King Productie

 
Gecertificeerd King Dealer en Trainingcenter
Produceren geïntegreerd met de voorraadadministratie
Flexibele productiemodules die u veel werk uit handen nemen! 
King productie maakt onderdeel uit van King Enterprise.

Wat is King Productie

Met King Productie beschikt u over flexibele productiesoftware die niet alleen met grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten werkt maar ook

probleemloos  verpakking, instelkosten, insteluren, verbruiksmateriaal zoals smeermiddelen en schoonmaakproducten en aanverwante zaken kan

verwerken. Hierdoor heeft u per "Productierecept" een totaal beeld wat de opgebouwde kostprijs van het product bedraagt. U ziet niet alleen direct

een vergelijk met de in het syteem gehanteerde kostprijzen maar kunt ook kostprijs calculaties doen met verschillende productieaantallen om de

productie zo "lean" en efficiënt mogelijk uit te voeren. Onderstaand kunt u nog meer handige tools ontdekken die de King Productie modules

opwaarderen tot een gedegen en tijdbesparende uitbreiding van uw King bedrijfssoftware!

Functionaliteit

King Productie zorgt ervoor dat zowel de grondstoffen

of halffabrikaten als de geproduceerde eindproducten

automatisch in de juiste hoeveelheden worden

afgeboekt en opgeboekt in de voorraad. Zo kunt u op

elk moment precies zien wat de gevolgen zijn geweest

van een uitgevoerde productierun op de voorraad.

Hierdoor is de voorraad beter up to date en kan de

inkoop steeds beschikken over de juiste cijfers m.b.t.

het bestellen van grondstoffen of halffabrikaten.  en

wordt u vrijwel nooit geconfronteerd met ontbrekende

grondstoffen.

Constant handmatig tellen, controleren en bestellen,

en  op en afboeken van producten en grondstoffen

hoort met King productie voorgoed tot het verleden!

Flexibele productie-recepten

Handige, flexibele productie-tools

King productie werkt met recepten. Hierbij moet u

uiteraard niet alleen aan food-recepten denken maar

elk te produceren artikel heeft een eigen recept.

Op dit recept kunt u exact aangeven welke

grondstoffen nodig zijn, en welke en hoeveel

eindproducten na de productie gereed zijn. Deze

recepten zijn zeer flexibel. U kunt ook insteltijd en

instelkosten, verpakkingsmateriaal, vulling, en als u

dat wilt zelfs slijtage kwijt, zoals bijvoorbeeld

vervangingskosten van een mes na elke 2000

producten. De recepten bieden de mogelijkheid PDF

technische productbladen te koppelen of een directe

link naar bijv. een Excelblad met de complete

machine-instelling, foto's van de juist ingestelde

temperatuur-unit of wat u maar wilt. Hierdoor kan het

productieproces foutloos en soepel verlopen zonder

"allerlei extra briefjes" te moeten maken. Alles centraal

in King is, zoals u wellicht inmiddels hebt ontdekt, ons

stokpaardje!

Bij de productierecepten kunt u ook eenvoudig

aangeven of en welke kosten meegenomen moeten

worden per eindproduct, per x eindproducten of per

productierun. Dit geeft een erg zuiver beeld van de

productiekosten.

Waarom dit erg belangrijk kan zijn voor een foutloze en

kostenbesparende productie zullen we aan de hand van

enkele voorbeelden verduidelijken.


Voorbeeld 1

.

Stel, u moet na elke productierun, ongeacht

geproduceerd aantal, de machine behandelen met een

dure spuitbus nano-anti-kleefspray. De productieleider

geeft wel aan dat er na 200 producten zonder spray

machinestoringen kunnen ontstaan door aankleven.

De kosten van deze spuitbus drukken natuurlijk veel

zwaarder op een run met 10 producten dan op 180

geproduceerde artikelen. U kunt dan het optimale

productieaantal vastleggen in het recept en een grote

waarschuwing op de productie-order laten afdrukken

over de spraybehandeling en te gebruiken spray.


Voorbeeld 2.

De verpakkingsdoosjes zitten in dikke krimpfolie per 500

op een pallet en niemand zit te wachten op een pallet

doosjes die "losgetrokken" is, en waar alle doosjes bij

de minste beweging van de heftruck afglijden en door

het hele magazijn komen te liggen. In dat geval zou het

wenselijk zijn productieruns steeds in veelvouden van

500 te draaien, en dit aantal en de reden vast te leggen

in het recept om te vookomen dat er 295 doosjes

opgehaald moeten worden met alle gevolgen vandien.


Voorraad direct boeken, perfect inzicht!

 

"De automatische voorraad op- en afboeking van King bespaart ons enorm veel tijd en ergernis!"

Wilt u meer weten over Productie? Waarom belt of mailt u ons niet even, we geven u graag vrijblijvend meer informatie!

Bestellingen en inkoopadviezen

Verkooporders na productie

Ook de verkoop heeft meteen een juist inzicht in de

aangevulde kant en klare eindproducten en kan

bijvoorbeeld snel starten met orders vrijgeven, klanten

bellen en backorders uitleveren. Hierdoor kunt u een

hoge servicegraad halen naar uw klanten toe en komt

u als betrouwbare leverancier te boek te staan.

Natuurlijk werkt het voor de "verkoop" ook fijner als ze

direct tijdens of na de productie al over deze info

kunnen beschikken en de leveringen kunnen

voorbereiden. Op deze manier werkt King productie

door uw bedrijf heen efficiëntie en daadkracht in de

hand!

Optimaliseren productie

Ook meters tape en vulmateriaal, dozen, etiketten en

headerkaarten en blisters, of werk derden, zoals bij een

externe werkplaats, neemt u indien gewenst mee in het

recept. Om optimaal te kunnen produceren waarbij de

vaste kosten zo min mogelijk op de productierun

drukken kunt u in het recept ook eenvoudig aannames

doen om vast te stellen wat een efficiënte afweging is

tussen productieaantal en kosten. Vervolgens kunt u dit

gevonden getal als "optimale voorkeur" productierun

vastzetten, zodat u bij elk recept de optimale aantallen

kunt zien om zo "lean" als mogelijk te produceren.

Uiteraard kunt u bij speciale bestellingen of spoedorders

tussendoor gewoon hiervan afwijken. King laat u dan

vanzelf een lager of wellicht zelfs negatief

productieresultaat zien!

Geen productie zonder grondstoffen!

Misgrijpen op grondstoffen of halffabrikaten is

ontzettend kostbaar en kan tot grote vertragingen

leiden, kostbare machine-stilstand, achterstanden,

ontevreden klanten, en ontevreden verkopers!

Met King productie zult u hier niet snel tegenaan

lopen. King voorziet in de mogelijkheid om bij elke

grondstof en elk eindproduct aan te geven op welke

advieslijst het moet verschijnen. Bij verkochte

verkooporders op eindproducten zal het artikel op de

productie-advieslijsten bij de productieleider

verschijnen, evt. aangevuld met een gewenste

minimum eigen grijpvoorraad. Elke grondstof en niet

te vergeten verpakking, kan bij de afdeling inkoop op

de besteladvieslijsten verschijnen. Ook hierbij wordt

rekening gehouden met de bij de grondstoffen

aangegeven minimum voorraad, maximum voorraad,

verpakking bij de leverancier, minimale

bestelhoeveelheid etc. Optioneel kan er zelfs een

keuze gemaakt worden uit vele leveranciers, met per

leverancier de kwaliteit, verpakking, inkoopprijs en

levertijd en bijkomende kosten in beeld.

De inkoper kan met King zo een goede afweging

maken; bestel ik de kussenvulling in kwaliteit 9

voordelig in China, per container met 8 weken levertijd

of neem ik de Italiaanse leverancier met kwaliteit 7 per

duurdere bigbag met 1 week levertijd?


Op deze manier kan King ervoor zorgen dat er nooit

misgegrepen wordt op grondstoffen of verpakkingen

en dat de productieleider direct inzicht heeft in

verkooporders die hij of zij moet produceren.

Alles voor een soepel lopend en integraal proces.

Met onze King Mobile handcomputers/ scanners kunt

u ook de logistieke stroom rondom de productie

optimaliseren.

Zo kunt u bijvoorbeeld magazijnontvangsten van

grondstoffen inboeken, verkooporders van kant en

klare producten picken en niet te vergeten

grondstoffen verplaatsen van bulk naar grijplocaties of

vanuit het grondstoffenmagazijn naar een transferzone

die als productiemagazijn gebruikt wordt. Het voordeel

van dergelijke verplaatsingen is dat u continu in beeld

heeft waar bepaalde zaken zich bevinden. Hierdoor

wordt het proces minder afhankelijk van de

aanwezigheid van  de juiste mensen en wordt het

productieproces dus minder afhankelijk van vakanties,

ziekte, sportongevallen en verdwijnen van know-how

door werknemers die naar een ander bedrijf

vertrekken.


"Dat hoeven wij niet vast te leggen

want Henk weet altijd  waar dat

neergezet is"


Dit zijn gevaarlijke aannames die op een goed

moment tot problemen en hoge kosten kunnen leiden.

Hoe fijn het ook is als medewerkers goed ingevoerd

zijn in het proces, het bedrijf mag nooit geheel

afhankelijk worden van specifieke personen. Met King

mobile en een gedegen locatiesysteem kunt u dit

probleem tackelen voordat het zich voordoet. 

Localiseren en verplaatsen grondstoffen