King opleidingen en cursussen

 
Gecertificeerd King Dealer en Trainingcenter
Waarom een korte tijdinvestering u direct tijd en geld oplevert...
 

2 dagdelen privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesmap, opdrachtbladen, koffie

thee en versnaperingen, schrijfgerei en certificaat

na afloop bij voldoende resultaat.


Er was eens...

Een houthakker... De goede man stond als een bezetene bomen in zijn bos om te zagen, om

voor de winter, die al snel zou invallen, voldoende brandhout klaar te hebben.


Een passerende wandelaar kwam op hem af en keek het werk met de handen in de zakken

eens hoofdschuddend aan.

"Beste man" sprak de wandelaar, "zo gaat je werk wel een eeuw duren, de zaag waarmee je

werkt is zo bot als wat!"


"Ik weet het" zuchtte de houthakker, "maar ik heb ècht géén tijd om naar de slijper te gaan en

hem te laten slijpen, ik moet deze week nog meer dan dertig bomen zagen !"

Cursussen en opleidingen

In deze cursus leren we "niet boekhouders" de

boekhouding beter te begrijpen, de cijfers van de

eigen onderneming beter te kunnen "lezen" en u zelf

in staat te stellen de dagelijkse boekhouding zelf

geheel uit te voeren. Zo kunt u accountantskosten

besparen en heeft u meer inzicht in uw bedrijf.


Niet zelden vind men de boekhouding na deze

cursus zelfs "Ineens leuk!"


Dagdeel 1

.

Aan de orde komen de opbouw van een

boekhouding, waarom dingen geboekt worden op

een bepaalde manier, hoe dagboeken werken, wat

kun je zien op de resultaatrekening en op de balans,

debiteurenbeheer, BTW en handige tips.


Dagdeel 2.

Nu gaan we de huiswerkopdrachten samen

doornemen en kijken of dit goed gelukt is, en hierna

alleen nog praktijk doen. We gaan voor ons "fake"

bedrijf echte facturen inboeken in verkoop- en

inkoopboek, we gaan kasstukken verwerken en tot

slot de bank boeken. Natuurlijk komen we hier alle

valkuilen tegen die we dagelijks ook tegenkomen,

zoals 0% btw, gesplistst boeken, hoe boek ik

bonnetjes van eten en brandstof, alles met de

nodige tips en trucs.


Na afloop bent u in staat om in uw eigen
boekhouding slagvaardiger en met meer inzicht aan
de slag te gaan!

Orders, verkoop en relatiebeheer

Tips en trucs, sneller werken met King

Een afdeling verkoop moet slagvaardig zijn.

Dàt is wat u in deze cursus leert.


Hoe haal ik alles uit King orders, hoe voer ik ze

makkelijk en razendsnel in, hoe neem ik artikelen in

backorder, hoe kan ik alles van mijn klant direct zien,

zoals zijn omzet, openstaande posten, oude facturen.

Hoe maak ik vanuit een oude factuur meteen een

nieuwe herhaal-order, of een creditnota?


Het werken met het krachtige orderoverzichtscherm

en statusfilters, het gebruik van King filters om één

leverweek te tonen, of alleen de orders van één klant

in beeld te krijgen. het zijn allemaal zaken wat u als

verkoper met King vlekkeloos moet beheersen om niet

onnodig veel tijd te verspillen.


Snel orderbevestigingen sturen per E-mail, leveren en

pakbonnen verzorgen, zorgen dat het magazijn de

orders kan gaan "picken".


Omzetstatistiek en de krachtige Omzet-info module

gaan we zeker behandelen, alsmede de noodzaak

voor gedegen relatiebeheer, en kennis van je klanten;

het "kapitaal van ieder bedrijf".


Uiteraard is er voldoende ruimte voor uw eigen vragen

en om problemen waar u tegenaan loopt in uw

dagelijks werk het hoofd te bieden en u tips aan te

reiken om beter en met meer plezier te werken.


Al deze zaken kunt u verwachten in deze leuke

praktijkgerichte King cursus!



Een korte cursus in 1 dagdeel om beter thuis te raken in

King, te leren hoe u eigen handige werkbalken maakt,

snelle trucs leert om snel en efficiënt klanten en hun

gegevens te achterhalen. Afhankelijk van uw functie en

interesse kunnen we aansluitend nog enige instructie

geven m.b.t.  verkoop, logistiek of boekhouding.


Deze cursus is bijzonder geschikt voor nieuwe

medewerkers die in een bedrijf komen werken waar

men King heeft. Ook klanten die King net hebben

aangeschaft zullen sneller en makkelijker thuisraken in

hun pakket en er meer plezier aan beleven.



Boekhouden voor het MKB

 
 

Wilt u meer weten over cursus op maat voor uw bedrijf?  Waarom belt of mailt u ons niet even, we geven u graag vrijblijvend meer informatie

!

Blijft ú ook elke dag zó doorwerken in King?
U weet dat het veel makkelijker en sneller moet kunnen maar "u bent te druk" om eens te leren hoe u

blijvend

tijd en geld kunt besparen?

King urenregistratie en projecten

King Layouts zelf bouwen basis

2 dagdelen privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesmap, opdrachtbladen, koffie

thee en versnaperingen, schrijfgerei en certificaat

na afloop bij voldoende resultaat.


1 dagdeel privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesstof, koffie thee en

versnaperingen, schrijfgerei en certificaat na afloop.


Layouts bouwen in King is een prachtige manier om

King helemaal af te stemmen op de wensen in uw

bedrijf. Orderbevestigingen, handige lijsten, etiketten

met een druk op de knop uit de Dymo, factuurlayouts en

pakbonnen, telefoonlijsten, controlelijsten met

Emailadressen, bezoekrapporten met alle

debiteurgegevens er al op, het kan allemaal.


Juist doordat de King Report Builder zoveel

mogelijkheden heeft is het bouwen van layouts mooi

werk, maar tijdrovend. Ook voor ons als professionals

is het tijdrovend, al kunnen we het nog zo goed.

Daarom moet u een afweging maken; alles éénmalig

láten doen door Altra, of het zelf leren? Vooral voor wat

grotere bedrijven verdien je zelf leren snel terug!

2 dagdelen privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesmap, opdrachtbladen, koffie

thee en versnaperingen, schrijfgerei en certificaat

na afloop bij voldoende resultaat. Gebouwde layout

kunt u meenemen en "op de zaak" weer gebruiken!


King Layouts zelf bouwen gevorderden

In deze cursus gaan we verder naar geavanceerde

technieken, zoals berekeningvelden in layouts, om bijv.

cijfers en calculaties te tonen die niet eens in King

beschikbaar zijn. gebruik van "meedenkende" layouts

die per klant andere info laten zien, of zich in bepaalde

situaties anders gedragen, samen met de krachtige

vrije rubrieken in King. Deze cursus kan alleen worden

gevolgd ná de basiscursus.

1 dagdeel privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesstof, koffie thee en

versnaperingen, schrijfgerei en certificaat na afloop.


Als u met King uren of projecten werkt is deze cursus

een must. Alle aspecten van urenboeking, acceptatie,

factuurvoorstellen, regie en termijn, winstneming tot

analyse van uren middels "info projecttotalen" komt

aan de orde.


2 dagdelen privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesmap, opdrachtbladen, koffie

thee en versnaperingen, schrijfgerei en certificaat

na afloop bij voldoende resultaat.


King Financieel, haal er meer uit!

Deze cursus is voor boekhouders die al langer met

King financieel werken en nu juist meer willen weten of

lijsten en rapporten, export naar Excel, variabele

balansen etc.


Het snel kunnen vinden van problemen in de
administratie, zoeken op van alles en nog wat, zoals
bedrag, orderreferentie, of rekening en dit meteen
aanpassen is belangrijk om tijd te besparen. Dit leren
we samen met het maken van custom werkbalken.

Tevens lopen we de optimale instellingen in King door

en gaan kijken of zaken nog beter en efficiënter kunnen

werken.

Telebankieren conform SEPA; zowel
betaalbestanden als inlezen afschriften komt aan de
orde. Ook diverse opties die binnen King mogelijk zijn
en de jaarafsluiting en de juiste stappen voor
onbeperkte heraansluiting worden doorgenomen.

1 dagdeel privéles of in zeer klein groepje.

Persoonlijke aandacht verzekerd.

Inclusief full color lesstof, koffie thee en

versnaperingen, schrijfgerei en certificaat na afloop.